Máy đánh bạc Happy Farm cùng nhau kéo hàng ngàn giải thưởng  
| |

Máy đánh bạc Happy Farm cùng nhau kéo hàng ngàn giải thưởng  

Happy Farm là một trò chơi máy đánh bạc đặc biệt được tạo ra bởi nhà cung cấp hệ thống RSG Electronics. Trò chơi này được thực hiện theo phương pháp tính điểm toàn bộ màn hình và loại bỏ các biểu tượng rơi xuống.