Ai sẽ là chủ nhân trúng bạc tỷ của xổ số Khánh Hòa hôm nay?
| | |

Ai sẽ là chủ nhân trúng bạc tỷ của xổ số Khánh Hòa hôm nay?

Ngày Giải phóng không chỉ là một kỷ niệm đáng tự hào của người dân Việt Nam, mà còn là một cột mốc lịch sử quan trọng cho sự phát triển của đất nước trong thế kỷ 20 và 21.