Mời bạn bè cùng tham gia như thế nào để được nhận thưởng gấp đôi?
| |

Mời bạn bè cùng tham gia như thế nào để được nhận thưởng gấp đôi?

Để nhận tiền thưởng, hãy truy cập trang khuyến mãi “Mời bạn bè”. Sau đó, nhấp vào “Nhận ngay” và tiền thưởng sẽ được phân phối vào ví bạn bè của bạn. Bằng cách nhấp vào “Lịch sử:, bạn đã có thể kiểm tra chi tiết về lịch sử lời mời bạn bè của bạn. Nhưng hãy lưu ý rằng dữ liệu chỉ được lưu trữ trong tối đa 30 ngày.